top of page

בית אבות סיעודי-רמות מנשה


מיקום,: רמות מנשה

היקף:6,000 מ"ר

סטטוס: קבלת היתר

פרוגרמה: 4 מחלקות סיעודיות ומרפאת קהילה

תיאור פרויקט:

הפרויקט ממוקם באחד האזורים היפים והירוקים בארץ-קיבוץ רמות מנשה

הפרויקט מתוכנן עבור 4 מחלקות סיעודיות ומרפאה עבור קהילת הקיבוץ כאשר כל אגף פועל עצמאית ומאכלס מחלקה שלמה.

התכנון הינו תכנון פשוט צנוע ופונקציצאלי ששם דגש על קשר מוקפד עם החוץ ע"י 3 חצרות פנימיות הקושרות את המבנה לעצמו ולסביבה.לדוגמא; קו הבניין הצדדי של המבנה מאפשר נטיעת עצים ובכך לשמר את הירוק בקיבוץ.

bottom of page